WhatsApp Preventie het Lang - Noord
© SVK  2016  Preventie het Lang-Noord
WELKOM bij
Home Het Lang Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 Contact Tips Waarom Onze Wijk

Veiliger buurt door WhatsApp

Een actieve en oplettende buurt is geen prettige werkplek voor inbrekers en overlastplegers. Eén van de manieren waarop je samen met buurtgenoten je alertheid kunt organiseren, is via een WhatsApp-buurtgroep Je kunt elkaar waarschuwen voor verdachte personen en situaties. Elk lid kan bijvoorbeeld een signalement verder aanvullen of de looprichting van een verdacht persoon ‘volgen’. Belt één van de leden snel 1-1-2, dan kan de politie vaker verdachten aanhouden en mogelijk inbraken e.d. voorkómen. Doe mee met de WhatsApp-groep in je buurt. Dat kan heel eenvoudig door je op te geven via www.preventie-hetlang-noord.nl en dan bij contact. Alle bestaande groepen worden weergegeven per straat en/of wijk. Indien er nog geen groep actief is, kun je zelf een groep starten. Verdere instructie staat ook op de website.

Wat is WhatsApp?

WhatsApp is een app die je op je smartphone kunt installeren, waarmee je met je telefoonnummer gratis berichtjes kunt delen met andere gebruikers van deze app. Je kunt deelnemen aan een groep op WhatsApp en zo berichten in één keer delen met alle leden van deze groep.

Veiligheidsplan

De gemeente Enschede vindt de aanpak van woninginbraak en het verbeteren van veiligheidsgevoelens erg belangrijk. In het integraal veiligheidsplan zijn dit speerpunten. De inzet van WhatsApp-groepen sluit goed aan bij andere bestaande acties, zoals Burgernet en Nextdoor. Samen met bewoners willen we de veiligheid zichtbaar versterken in onze buurt.
    Aanmelden / Contact: Hier klikken
Wij zijn angesloten bij
Home